Ett urval av uppdrag

POPULÄRVETENSKAPLIGA PRESENTATIONER & POSTER   

Här är exempel på olika presentationer....

 1. Josefsson, K. (2011, Mars). Huvudhandledarutbildning: En god och säker hemsjukvård. Mälardalens högskola, Västerås. 
 2. Josefsson, K. 2011, Mars). Huvudhandledarutbildning: En god och säker hemsjukvård. Mälardalens högskola, Eskilstuna.
 3.  Josefsson, K(2011, Mars). Sjuksköterskans ansvar och yrkeskrav. Örebro kommun.
 4. Josefsson, K. (2011, Mars). Sjuksköterskans ansvar och yrkeskrav. Örebro kommun. 
 5. Josefsson, K (2011, Februari). Att arbeta som sjuksköterska som sjuksköterska i kommunens äldrevård och äldreomsorg - hur är det? Inspiration och guldkorn, Kompetenslyftet, Örebro. 
 6. Josefsson, K  (2011, Februari). Att arbeta som sjuksköterska som sjuksköterska i kommunens äldrevård och äldreomsorg - hur är det? Inspiration och guldkorn, Kompetenslyftet, Örebro. 
 7. Josefsson, K. En god och säker hemsjukvård för äldre personer. (2011, Februari). Föreläsning och dialog med sjuksköterskor, chefer och politiker. Högskolan Skövde, Skövde.
 8. Josefsson, K. (2011, Februari). En god och säker hemsjukvård för äldre personer. Utbildning för förtroendevalda sjuksköterskor i Vårdförbundet, Högskolan Skövde, Skövde.
 9. Josefsson, K. (2010, December). Sjuksköterskans roll i kommunens äldreomsorg. Socionomprogrammet, avancerad nivå, Örebro universitet.
 10. Josefsson, K. (2010, December). Framgångsfaktorer för en god och säker hemsjukvård för äldre. Framtidens hemsjukvård, Conductive, Stockholm.
 11. Josefsson, K. (2010, December). Symposium: Hemsjukvård för äldre personer - möjligheter och utmaningar. Medicinska riksstämman, Göteborg.
 12. Josefsson, K. Nationellt webbsamtal om "Värdegrund för Omvårdnad". (2010, Oktober). Svensk sjuksköterskeförening, Stockholm.
 13. Josefsson, K. (2010, Oktober). Vad innebär ”det goda arbetet” för sjuksköterskor i kommunens äldrevård och äldreomsorg? Vårdforskningens dag, Örebro universitetssjukhus.
 14.  Josefsson, K. (2010, Oktober). Att leda och att ledas – sjuksköterskors uppfattningar om ledarskap i kommunens äldrevård och äldreomsorg. Vårdforskningens dag, Örebro universitetssjukhus.
 15. Josefsson, K. (2010, Oktober). Äldres hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Samverkanskonferens utifrån avtalen om länets folkhälsoarbete. Samhällsmedicinska enheten, Örebro läns landsting.
 16. Josefsson, K. (2010, September). Kundens behov, kompetenskrav och söka ny kunskap. Bollnäs kommun, äldreomsorgen, Bollnäs. 
 17. Josefsson, K. (2010, September). Att skriva en rapport. Hälsoakademin, Örebro universitet.
 18.  Josefsson, K. (2010, September). Inspirera & locka till projekt. Vårdförbundet, Nyköping.
 19. Josefsson, K. (2010, September). Inspirera & locka till projekt. Vårdförbundet, Eskilstuna.
 20.  Josefsson, K. (2010, Juli). Hälsosam hemsjukvård – finns det? Samtal om tio punkter för en bättre och säkrare hemsjukvård. Vårdförbundet, Almedalsveckan, Gotland.
 21.  Josefsson, K. (2010, Juni). Sjuksköterska i kommunens äldrevård och äldreomsorg - utmanande och roligt! FoU i Sörmland, Nyköping.
 22. Josefsson, K. (2010, Juni). Visst är det roligt att jobba som sjuksköterska i kommunens äldrevård och äldreomsorg! Möteplats södra Småland, Regionförbundet Södra Småland, Växjö. 
 23. Josefsson, K. (2010, Maj). Arbeta med äldre människor - javisst! Vårdtåget, Södertäljemässan.
 24. Josefsson, K. (2010, Mars). FoU-cafe: Visst är det roligt att jobba som sjuksköterska i kommunens äldrevård och äldreomsorg! Regionförbundet Örebro och Örebro kommun. 
 25. Josefsson, K. (2010, Mars). Visst är det roligt och utmanande att jobba i kommunens äldrevård och äldreomsorg! Vårdvetenskapens dag "Lust att åldras", Akademin för Hälsa Vård och Välfärd, Mälardalens högskola.
 26. Josefsson, K. (2010, Mars). Poster: Strategi för att utveckla vården. Vårdvetenskapens dag "Lust att åldras", Akademin för Hälsa Vård och Välfärd, Mälardalens högskola.
 27. Josefsson, K. (2010, Mars). Sjuksköterskan - en nyckelperson i kommunens äldrevård och äldreomsorg. Svensk sjuksköterskeföreningens Jubileumskonferens ’Lust & kunskap’, Stockholm.
 28. Josefsson, K. (2010, Februari). Visst är det roligt, intressant och fascinerande att jobba med äldre människor! Gothia förlag, Stockholm.
 29. Josefsson, K. Regeringsuppdrag (2009, Dec). Förändringsförslag för omhändertagande av äldre personer som är multisjuka. Riksdagshuset, Stockholm.
 30. Josefsson, K. (2009, June). Clinical Teaching Education: Nursing in stone of distal hepatocystic duct. First Affiliated Hospital, Kunming, Kina.
 31. Josefsson, K. (2009, June). Clinical Teaching Education: Nursing in diabetic. First Affiliated Hospital, Kunming, Kina.
 32. Josefsson, K. (2009, June). Developing community nursing in Sweden. First Affiliated Hospital, Kunming, Kina.
 33. Josefsson, K. (2009, June). Developing community nursing in Sweden. Second Affiliated Hospital, Kunming, Kina.
 34. Josefsson, K. (2009, June). Developing community nursing in Sweden. Third Affiliated Hospital, Kunming, Kina.
 35. Josefsson, K. (2009, May). Nursing Research principles and methods. First Affiliated Hospital, Kunming, Kina.
 36. Josefsson, K. (2009, May). Nursing Research principles and methods. Second Affiliated Hospital, Kunming, Kina.
 37. Josefsson, K. (2009, May). Nursing Research principles and methods. Third Affiliated Hospital, Kunming, Kina.
 38. Josefsson, K. (2009, May). Nursing Education in Sweden. First Affiliated Hospital, Kunming, Kina.
 39. Josefsson, K. (2009, May). Nursing Education in Sweden. Second Affiliated Hospital, Kunming, Kina.
 40. Josefsson, K. (2009, May). Nursing Education in Sweden. Third Affiliated Hospital, Kunming, Kina.
 41. Josefsson, K. (2008, november). Reflektioner över dagens och framtidens sjuksköterska i kommunal äldrevård. Vårdförbundet Sörmland, Vingåker.
 42. Josefsson, K. (2008, 5 oktober). Sjuksköterskor blir sjuka av jobbet. Dagens Eko, Sveriges Radio. Tillgänglig på http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=2354709
 43. Josefsson, K. (2008, Augusti). Personalens kompetens – grundläggande för kvalitet i välfärden! Föreläsning vid konferensen ’Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen - kriterier och metoder’. Conductive, Stockholm. Målgrupp: Ledningsgrupper och chefer inom äldreomsorgen samt omvårdnadspersonal.
 44. Josefsson, K. (2008, Maj). Kommunal vård och omsorg för äldre personer. Mötesdag för kommunala sjuksköterskor om rollen som sjuksköterska inom den kommunala hälso- och sjukvårdsverksamheten. Kommunförbundet Norrbotten. Luleå.
 45. Josefsson, K. (2008, Maj). Kommunal vård och omsorg för äldre personer. Mötesdag för kommunala sjuksköterskor om rollen som sjuksköterska inom den kommunala hälso- och sjukvårdsverksamheten. Kommunförbundet Norrbotten. Luleå
 46. Josefsson, K. (2008, Mars). Strategi för att utveckla vården. Poster presenterad vid Hälsoakademins invigning, Hälsoakademin, Örebro universitet, Örebro.
 47. Josefsson, K. (2008, Januari). Strategi för att utveckla vården. Pressrelease av rapporten. Svensk sjuksköterskeförening, Stockholm.
 48. Josefsson, K. (2009, May). Research principles and methods. Kunming Medical University, Kina. 
 49. Josefsson, K. (2009, May). Care of older persons. Kunming Medical University, Kina.
 50. Josefsson, K. (2009, May). Gerontology. Kunming Medical University, Kina.
 51. Josefsson, K. (2009, May). Municipal elderly care: Implications of registered nurses´ work situation, education, and competence. Kunming Medical University, Kina.
 52. Josefsson, K. (2009, May). Care of older persons in Sweden. Kunming Medical University, Kina
 53. Josefsson, K. (2009, May). Research principles and methods. First Affiliated Hospital, Kunming, Kina.
 54. Josefsson, K. (2009, May). Care of older persons. First Affiliated Hospital, Kunming, Kina.
 55. Josefsson, K. (2009, May). Gerontology. First Affiliated Hospital, Kunming, Kina.
 56. Josefsson, K. (2009, May). Municipal elderly care: Implications of registered nurses´ work situation, education, and competence. First Affiliated Hospital, Kunming, Kina.
 57. Josefsson, K. (2009, May). Care of older persons in Sweden. First Affiliated Hospital, Kunming, Kina.
 58. Josefsson, K. (2009, May). Research principles and methods. Second Affiliated Hospital, Kunming, Kina.
 59. Josefsson, K. (2009, May). Care of older persons. Second Affiliated Hospital, Kunming, Kina.
 60. Josefsson, K. (2009, May). Municipal elderly care: Implications of registered nurses´ work situation, education, and competence. Second Affiliated Hospital, Kunming, Kina.
 61. Josefsson, K. (2009, May). Care of older persons in Sweden. Second Affiliated Hospital, Kunming, Kina.
 62. Josefsson, K. (2009, May). Research principles and methods. Third Affiliated Hospital, Kunming, Kina.
 63. Josefsson, K. (2009, May). Care of older persons. Third Affiliated Hospital, Kunming, Kina.
 64. Josefsson, K. (2009, May). Municipal elderly care: Implications of registered nurses´ work situation, education, and competence. Third Affiliated Hospital, Kunming, Kina.
 65. Josefsson, K. (2009, May). Care of older persons in Sweden. Third Affiliated Hospital, Kunming, Kina.
 66. Josefsson, K. (2007, April). Sjuksköterskans arbetssituation, utbildning och kompetens i kommunens vård och omsorg av äldre, Föreläsning, Handledarutbildning, Högskolan, Falun.
 67. Josefsson, K. (2007, April). Sjuksköterskans arbetssituation, utbildning och kompetens i kommunens vård och omsorg av äldre. Föreläsning, Äldrevården i Lidköpings kommun.
 68. Josefsson, K. (2007, April). Sjuksköterskans arbetssituation, utbildning och kompetens i kommunens vård och omsorg av äldre. Öppen föreläsning, Örebro universitet.
 69. Josefsson, K. (2007, Mars). Sjuksköterskans arbetssituation, utbildning och kompetens i kommunens vård och omsorg av äldre, Föreläsning, Äldrevården i Örebro kommun.
 70. Josefsson, K. (2007, Mars). Sjuksköterskans arbetssituation, utbildning och kompetens i kommunens vård och omsorg av äldre, Föreläsning, Äldrevården i Örebro kommun.
 71. Josefsson, K. (2006, november). Akademiskt Cafe: Karin Josefssons avhandling om sjuksköterskans arbetssituation, utbildning och kompetens i kommunens vård och omsorg av äldre, Stureby vård och omsorgsboende, Stockholm.
 72. Josefsson, K. (2005, oktober). Sjuksköterskors utbildning och syn på egen kompetensutveckling i kommunal äldrevård. KCs återkopplingsdagar för personal inom den kommunala äldreomsorgen. Kompetenscentrum inom äldreomsorg & äldrevård, Älvsjö.
 73. Josefsson, K. (2005, oktober). Sjuksköterskors utbildning och syn på egen kompetensutveckling i kommunal äldrevård.  KCs återkopplingsdagar för personal inom den kommunala äldreomsorgen. Kompetenscentrum inom äldreomsorg & äldrevård, Älvsjö.
 74. Josefsson, K. (2005, maj). Sjuksköterskans arbetsförhållanden, lärande och framtidsutsikter i kommunal äldrevård. Personalutbildning vid Demenscentrum, Örebro kommun.
 75. Josefsson, K. (2005, april). Elderly care: Implications of nurses’ work conditions, learning and future prospects. Institutionen för vårdvetenskap och omsorg, Örebro universitet.
 76. Josefsson, K. (2005, april). Sjuksköterskans arbetsförhållanden, lärande och framtidsutsikter i kommunal äldrevård. Personalutbildning vid Skebäcksgården, Örebro kommun.
 77. Josefsson, K. (2005, januari). Elderly care: Implications of nurses’ work conditions, learning and future prospects. Kompetenscentrum inom äldreomsorg & äldrevård, Älvsjö.
 78. Josefsson, K. (2005, januari). Elderly care: Implications of nurses’ work conditions, learning and future prospects. Kompetenscentrum inom äldreomsorg & äldrevård, Älvsjö.
 79. Josefsson, K. (2004, oktober). Att arbeta inom äldreomsorgen. KCs återkopplingsdagar för personal inom den kommunala äldreomsorgen. Kompetenscentrum inom äldreomsorg & äldrevård, Älvsjö.
 80. Josefsson, K. (2004, oktober). Att arbeta inom äldreomsorgen. KCs återkopplingsdagar för personal inom den kommunala äldreomsorgen. Kompetenscentrum inom äldreomsorg & äldrevård, Älvsjö.
 81. Josefsson, K. (2004, april). Sjuksköterskans arbetsförhållanden i kommunal vård och omsorg av äldre. Seminarium, KC - Kompetenscentrum inom Äldreomsorg & Äldrevård, Älvsjö.
 82. Josefsson, K. (2004, mars). Sjuksköterskans arbetsförhållanden i kommunal äldrevård. Utbildningen i ’Det normala åldrandet och demens’. KC - Kompetenscentrum inom Äldreomsorg & Äldrevård, Älvsjö och Karolinska institutet.
 83. Josefsson, K. (2003, oktober). Sjuksköterskans arbetsförhållanden, kompetens- och utbildningsbehov inom äldreomsorgen. Utbildningen i ’Det normala åldrandet och demens. KC - Kompetenscentrum inom Äldreomsorg & Äldrevård, Älvsjö och Karolinska institutet.  
 84. Josefsson, K. (2002, november). Virtuella seminarier III. Deltog som expert vid pedagogiskt seminarium, Institutionen för vårdvetenskap och omsorg, Örebro universitet.
 85. Josefsson, K. (2002, november). Virtuella seminarier II. Deltog som expert vid pedagogiskt seminarium, Institutionen för vårdvetenskap och omsorg, Örebro universitet.
 86. Josefsson, K. (2002, oktober). Virtuella seminarier I. Deltog som expert vid pedagogiskt seminarium, Institutionen för vårdvetenskap och omsorg, Örebro universitet.
 87. Josefsson, K. (2002, augusti). Sjuksköterskans arbetsförhållanden, kompetens- och utbildningsbehov inom äldrevården och äldreomsorgen. Seminarium, KC - Kompetenscentrum inom Äldreomsorg & Äldrevård, Älvsjö.
 88. Josefsson, K. (2002, maj). Sjuksköterskans arbetsförhållanden, kompetens- och utbildningsbehov inom den kommunala äldrevården. Seminarium, KC - Kompetenscentrum inom Äldreomsorg & Äldrevård, Älvsjö.
 89. Josefsson, K. (1998, april). Viktökning och måltidsrutiner för äldre personer med demens. För kommunala pensionärsråd, kommunpolitiker och landstingsråd i Örebro, Örebro läns landsting, 24 april, 1998.
 90. Josefsson, K. (1998, februari). Viktökning och måltidsrutiner för äldre personer med demens samt Personalens idealavdelning för äldre med somatisk sjukdom och demenssjukdom. Framtidsseminarium. Vårdförbundet, Örebro.
 91. Josefsson, K. (1997, december). Viktökning och måltidsrutiner för äldre personer med demens. Örebro läns landstings pensionärsråd. Örebro.
 92. Josefsson, K. (1997a). Samspelet mellan personer med demens och vårdare i måltidssituationer.  Alzheimerutställning, Riksutställning i Örebro.
 93. Josefsson, K. (1997b). Samspelet mellan personer med demens och vårdare i måltidssituationer.  Alzheimerutställning, Riksutställning i Örebro. 

 


REFEREE-BEDÖMDA KONFERENSBIDRAG OCH POSTERS

 1. Josefsson, K. (2010, Mars). Sjuksköterskan – en nyckelperson i kommunal äldrevård. Svensk sjuksköterskeföreningens Jubileumskonferens ’Lust & kunskap’, Stockholm.
 2. Josefsson, K. (2009, June). Invited: Developing community nursing in Sweden. Kunming Medical University, Kina.
 3. Josefsson, K. (2008, oktober). Hur mår sjuksköterskorna i kommunal äldrevård? Svensk sjuksköterskeföreningens konferens ’Lust & kunskap’, Örebro.
 4. Josefsson, K. (2007, april). Ny forskning: Sjuksköterskans arbetssituation, utbildning och kompetens i kommunal vård och omsorg av äldre personer. Vårdförbundets Vårdstämman, Stockholm.
 5. Josefsson, K., Sonde, L., Winblad, B., & Robins Wahlin, T-B. (2005, september).Krav, inflytande och socialt stöd bland sjuksköterskor i kommunal äldrevård. Poster presenterad vid första internationella konferensen till Professor Astrid Norbergs och Professor Bengt Winblads ära ”Forskning inom demensvård skapar möjligheter - omvårdnadsforskning i klinisk verksamhet”, Stockholm.
 6. Josefsson, K., Sonde, L., Winblad, B., & Robins Wahlin, T-B. (2005, april). Krav, inflytande och socialt stöd bland sjuksköterskor i kommunal äldrevård. Poster presenterad vid Vårdförbundets Vårdstämman, Stockholm.
 7. Sjöström, K., Josefsson, K., Skålberg, L., Saaw, E., Olsson, I. (2005, april).Riksföreningen för Sjuksköterskan inom Äldrevård. Poster presenterad vid Vårdförbundets Vårdstämman, Stockholm.
 8. Sjöström, K., Josefsson, K., Skålberg, L., Saaw, E., Olsson, I. (2004, september/oktober). Riksföreningen för Sjuksköterskan inom Äldrevård. Poster presenterad vid Svensk sjuksköterskeförenings sjuksköterskedagar ’Lust & kunskap’, Linköping.
 9. Sjöström, K., Josefsson, K., Skålberg, L., Saaw, E., Olsson, I. (2002, september).Riksföreningen för Sjuksköterskan inom Äldrevård. Poster presenterad vid Svensk sjuksköterskeförenings sjuksköterskedagar ’Lust & kunskap’, Linköping.
 10. Sjöström, K., Josefsson, K., Skålberg, L., Saaw, E., Olsson, I. (2003, april).Riksföreningen för Sjuksköterskan inom Äldrevård.. Poster presenterad vid Vårdförbundets Vårdstämman, Stockholm.
 11. Sjöström, K., Josefsson, K., Skålberg, L., Saaw, E., Olsson, I. (2001, april).Riksföreningen för Sjuksköterskan inom Äldrevård. Poster presenterad vid Vårdförbundets Vårdstämman, Stockholm.
 12. Josefsson, K. (1998, februari). Personalens idealavdelning för äldre med somatisk sjukdom och demenssjukdom. Poster presenterad vid Vårdförbundets framtidsseminarium, Örebro.
 13. Kihlgren, M., Karlsson, I., Josefsson, K., Norberg, A., Bråne, G. (1998, februari).Viktökning och måltidsrutiner för äldre personer med demens. Poster presenterad vid Vårdförbundets framtidsseminarium, Örebro.
 14. Josefsson, K. (1998, maj). Personalens idealavdelning för äldre med somatisk sjukdom och demenssjukdom. Magisteruppsats, Institutionen för medicin och vård, avdelningen för omvårdnad, Linköpings universitet. Presenterat vid XIV Gerontologisk konferens, Nye tider - nye eldre, Trondheim.
 15. Josefsson, K. (1997, november). Interaktion mellan patienter med demens och vårdgivare efter personalutbildning i integritetsbefrämjande omvårdnadAnalys av videoinspelade måltidssituationer. Läkarsällskapets Riksstämma. Stockholm
 16. Josefsson, K. (1997, augusti). Weight increase in patient with dementia after changes in meal situations. Eighth congress of the international psychogeriatric association (IPA). Aging in a world of changes, Jerusalem, Israel.
 17. Josefsson, K. (1997, april). Interaktion mellan patienter med demens och vårdgivare efter personalutbildning i integritetsbefrämjande omvårdnad. Analys av videoinspelade måltidssituationer. Stockholm. Vårdförbundets Hälso- & sjukvårdsstämma.
 18. Josefsson, K. (1996, oktober). Demented patients and their staff during meals. Analysis of video-recordings before and after staff training. The Decade of the Brain, Midpoint Review Joint, IPA and NorAge, Reykjavik, Island.