My publications

 

LÄROMEDEL/TEACHING AIDS

 

Josefsson, K. (2011). Talbok med syntetiskt tal. Sjuksköterskan i kommunens äldrevård och äldreomsorg [The registered nurse in elderly care]. Gothia Förlag AB, Stockholm.

 

Josefsson, K. (2010). Sjuksköterskan och organisationen i hemsjukvård [The registered nurse and the organisation in home care]In: Hemsjukvård [Home care]. (Drevenhorn, E (Red.). Studentlitteratur, Stockholm.

 

Josefsson, K. (2009). Sjuksköterskan i kommunens äldrevård och äldreomsorg. [The registered nurse in elderly care]. Gothia Förlag AB, Stockholm. 

 

 

AVHANDLING/DISSERTATION

 

Josefsson, K. (2006, December). Municipal elderly care: Implications of registered nurses' work situation, education, and competence. Doktorsavhandling. Inst. för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle. Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden. 

 

 

VETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER/SCIENTIFIC PUBLICATIONS

 

Josefsson, K., Persson, A., & Sparrenlöv, J. (Manuscript). The good work for registered nurses in municipal elderly care in Sweden: A questionnaire survey.

 

Claeson, M., Jonsson, L-L., Lindberg, E., & Josefsson, K. (Under review). What implies registered nurses´ leadership close to older adults in municipal home health care? A systematic review. 

 

Jakobsson, M., Josefsson, K., & Högberg, K. (On line, 2019). Reasons for sleeping difficulties as perceived by adolescents: A content analysis. Scandinavian Journal of Caring Sciences Sciences. doi: 10.1111/scs.12750

 

Jonasson, L-L., Lindö, P., Lindh, T., & Josefsson, K. (2019). Life situation and participation as experienced by adult patients in the end-of-life in palliative home care. Nursing and Palliative Care 4, 1-8. doi: 10.15761/NPC.1000203

 

Bergerum, C., Thor, J., Josefsson, K., & Wolmesjö, M. (2019). How might patient involvement in healthcare quality improvement efforts work – A realist literature review. Health Expectations, 1-13. doi: 10.1111/hex.12900

 

Jakobsson, M., Josefsson, K., Jutengren, G., Sandsjö, L., & Högberg, K. (2019). Sleep duration and sleep problems among adolescents: Exploring associations with school stress, self-perception, and technology use. Scandinavian Journal of Caring Sciences Sciences 33, 197-206. doi: 10.1111/scs.12621

 

Gusdal, A.K., Josefsson, K., Thors Adolfsson, E. & Martin, L. (2018). Family health conversations conducted by telephone in heart failure nursing care: A feasibility study. SAGE Open Nursing, 41-13doi: 10.1177/2377960818803383

 

Summer Meranius, M., & Josefsson, K. (2018). Management practices promoting sustained implementation of the quality register Senior Alert for older adults in municipal care in SwedenThe Open Nursing Journal, 12, 215-224. doi: 10.2174/1874434601812010215, 2018, 12, 215-224

 

Josefsson, K., Bomberg, M. & Krans, M. (2018). Creating a sense of security in palliative home care: Interviews with public health nurses. Nursing and Palliative Care 3(1): 1-6. doi: 10.15761/NPC.1000178

 

Josefsson, K., &  Summer Meranius, M. (2018). Complexity in daily living of older adults with multimorbidity: Health, social and informal care utilization and costs. Journal of Gerontology & Geriatric Medicine, 4: 017. doi: 10.24966/GGM-8662/10017

 

Gusdal, A., Josefsson, K., Adolfsson, E., & Martin, L. (2017). Nurses’ attitudes toward family importance in heart failure nursingEuropean Journal of Cardiovascular Nursing 1-11. doi: 10.1177/1474515116687178

 

Summer Meranius, M., & Josefsson, K. (2017). Health and social care management for older adults with multimorbidity: a multiperspective approach. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 31, 96-103. doi: 10.1111/scs.12322

 

Jonasson, L-L., & Josefsson, K. (2016). Staff experiences of the management of older adults with urinary incontinenceHealthy Aging Research 5:16.

 

Jonasson, L-L., Holgersson, A., Nytomt, M., & Josefsson, K. (2016). Preconditions for district nurses’ telephone counselling at call-time in municipal home care: an observational study. Nordic Journal of Nursing Research, 07/2016; doi:10.1177/2057158516658810

 

Gusdal, A.K., Josefsson, K., Thors Adolfsson, E. & Martin, L. (2016). Registered nurses’ perceptions about the situation of family caregivers to patients with heart failure - a focus group interview study. PLoS One, 11(8): e1-e18. doi: 10.1371/journal.pone.0160302

 

Josefsson, K., Andersson, M., & Erikstedt, E. (2016). Older adults' self-rated health and health differences by age and gender: A quantitative studyHealthy Aging Research 5:1. doi:10.12715/har.2016.5.1

 

Gusdal, A., Josefsson, K., Adolfsson, E., & Martin, L. (2016). Informal caregivers’ experiences and needs when caring for a relative with heart failure: An interview study. The Journal of Cardiovascular Nursing 31(4): e1E8.  doi:10.1371/journal.pone.0160302

 

Josefsson, K., Hefner, H., & Maax, L. (2015). Distriktssköterskors hälsofrämjande omvårdnadsåtgärder vid hypertoni: En litteraturstudie. [Public health nurses’ nursing interventions for hyper pressure: A literature study]. Nordisk Sygeplejeforskning 4, 367-381.

 

Josefsson, K., & Peltonen, S. (2015). District nurses’ experience of working in home care in Sweden. Healthy Aging Research 4:37. doi:10.12715/har.2015.4.37 

 

Josefsson, K., Gmeiner, J., & Karlsson, J. (2015). Older adults' experiences of participating in a study circle about aging and drugs. Healthy Aging Research 4:28.

doi:10.12715/har.2015.4.28

  

Josefsson, K., Palm, K., & Olausson, A. (2015). Newly graduate public health nurses’ experiences of telephone advice nursing: An interview study. Research 2, 1320. http://dx.doi.org/10.13070/rs.en.2.1320

 

Rasjö Wrååk, G., Törnkvist, L., Hasselström, J., Wändell, E. P., & Josefsson, K. (2015). Nurse-led empowerment strategies for patients with hypertension: A questionnaire survey. International Nursing Review 62 (2): 187-195.

 

Hermansson, V., Nordell, M., & Josefsson, K. (2014). Distriktssköterskors erfarenheter av telefonrådgivning till ungdomar via tredje part [District nurses' experiences of providing telephone advice to young people via a third party]. Nordic Journal of Nursing Research 4, 21-26.

 

Josefsson, K. (2012). Registered nurses' health in community elderly care in Sweden. International Nursing Review 59, 409–415.

  

Josefsson, K, Åling, J., & Östin B-L. (2011). What implies the good work for registered nurses in municipal elderly care in Sweden? Clinical Nursing Research 3, 292-309.

 

Ledin, A.Olsen L., & Josefsson, K. (2011). Sjuksköterskors syn på svårigheter i telefonrådgivning: En litteraturstudie. [Difficulties in telephone advice as perceived by registered nurses: A literature study]. Nordic Journal of Nursing Research 31, 11-18.

 

Josefsson, K., & Hansson, M. (2011). To lead and to be led in municipal care for older people in Sweden as perceived by registered nurses. Journal of Nursing Management 4, 498-506.

 

Josefsson, K., & Ryhammar, L. (2010). Threats and violence in Swedish community elderly care. Archives of Gerontology and Geriatrics 50, 110-113.

 

(Inbjuden för publicering) Josefsson, K., Sonde, L., & Robins Wahlin, T-B. (2008). Violence in municipal elderly care in Sweden as perceived by registered nurses. Research and Practice in Alzheimer's Disease and Cognitive Decline, 13, 110-114.

 

Josefsson, K., & Robins Wahlin, T-B. (2008). Do you accept violence at your work. Journal of Clinical Nursing 17, 1255-1256.

 

Josefsson, K., Sonde, L., & Robins Wahlin, T-B. (2008). Competence development of registered nurses in municipal elderly care in Sweden: A questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies 45, 428-441.

 

Josefsson, K., Sonde, L., & Robins Wahlin, T-B. (2007). Violence in municipal elderly care in Sweden as perceived by registered nurses. Journal of Clinical Nursing 16, 900-910. 

 

Josefsson, K., Sonde, L., & Robins Wahlin, T-B. (2007). Registered nurses’ education and their views on competence development in municipal elderly care in Sweden: A questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies 44, 245-258.

 

Josefsson, K., Sonde, L., Winblad, B., & Robins Wahlin, T-B. (2007). Work situation of registered nurses in municipal elderly care in Sweden: A questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies 44, 71-82.

 

Ragneskog, H., Gerdner, L., Josefsson, K., & Kihlgren, M. (1998). Probable stressors behind agitation in dementia. A theoretical framework related to the Progressively Lower Stress Threshold model. Clinical Nursing Research 7, 189-206.

 

 

POPULÄRVETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER/POPULAR SCIENTIFIC PUBLICATIONS

 

Josefsson, K. (2012). Varför slog hon mig? Äldre i centrum 3, 40-41.

 

Josefsson, K (Red.) (2011). Äldre personers hälsa, levnadsvanor och livsvillkorFoU i Sörmland, Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland, Samhällsmediciniska enheten, Örebro läns landsting och Social Välfärd, Regionförbundet Örebro: Eskilstuna och Örebro. 84 s.

 

Camilla von Scheele.,& Josefsson, K. (2011). Distriktssköterskans främjande av barns delaktighet i vården. En litteraturstudie. Hälsan i Centrum 2, 26-27.

 

Josefsson, K. (2011). Bra chef viktig för jobb i äldrevården. Dagens Medicin 5, 16.

 

Josefsson, K. (2010). Tio framgångsfaktorer för en god och säker hemsjukvård för äldre personer. Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet, Stockholm.

 

Josefsson, K. (2010). Vårda äldre är inget för mesar. Vårdfokus 9, 22-24.

 

Josefsson, K., & Robins Wahlin, T-B. (2010). Sjuksköterskors utbildning och syn på egen kompetensutveckling i kommunens äldrevård och äldreomsorg. i vården 6, 14-17.

 

Bergman, M., Forsberg, L., & Josefsson, K. (2009). Stressigt för sjuksköterskan i akutsjukvården? Scandinavian Update Magazine 4, 14-17.

 

Josefsson, K., & Robins Wahlin, T-B. (2008). Vilka behov och möjligheter finns för sjuksköterskors kompetensutveckling i kommunal äldrevård? Nordisk Geriatrik 5, 42-43.

 

Josefsson, K. (2008). Kommunal sjuksköterska – utsatt yrke med behov av kompetensutveckling.  Omvårdnadsmagasinet 4, 34-36. 

 

Josefsson, K. (2008). Hur har du det på jobbet? I: Den kommunala sjuksköterskan (Specialutgåva). Fortbildning ab/Tidningen Äldreomsorg, 9-11.

 

Josefsson, K., Sonde, L., Robins Wahlin T-B. (2008). Den kommunala sjuksköterskans arbetssituation (The municipal registered nurses’ work situation). Nordisk Geriatrik, 2, 36.

 

Palm Ernsäter, T (red.) (2008). Strategi för att utveckla vården. Rapport. Svensk Sjuksköterskeförening, Stockholm.

 

Josefsson, K., & Robins Wahlin, T-B. (2008). Sjuksköterskors uppfattningar av våld i kommunal äldrevård. (Registered nurses’ perceptions of violence in municipal elderly care). Nordisk Geriatrik 1, 50-56.

 

Josefsson, K. (2008). Hur har du det på jobbet? Tidningen Äldreomsorg 1, 8-10.

 

Josefsson, K., Sonde, L., & Robins Wahlin, T-B. (2007). Den kommunala sjuksköterskans arbetssituation. En enkätstudie. Rapport 48. KC - Kompetenscentrum inom Äldreomsorg & Äldrevård, Älvsjö.

 

Josefsson, K. (2007). Forskning om sjuksköterskor inom kommunal vård. Hälsan i centrum 3, 16-17.

 

Josefsson, K. (2007). Ta del av spännande forskning om sjuksköterskan i kommunens vård och omsorg för äldre. Äldrevård i Focus 3, 11-12.

 

Josefsson, K. (2007). Forskning om sjuksköterskan i kommunens vård och omsorg för äldre. Demensforum 4.

 

Bäckström, B., Hillström, B., Josefsson, K., Lindström, Å., & Persson, H. (2004). Samarbete i lärande via nätet. Samverkan för nätbaserad högskoleutbildning.

 

Timms, D., Bangali, L., Helppikangas, P., Josefsson, K., Klein, B., Pulkkinen, J., Schnueckel., B., & Timms, L. (1999). WP4: Training needs of health, education and welfare workers in marginal areas. SCHEMA; Social cohesion trough higher education in marginal areas. Project Number 1024. Deliverable Number D8.1. European Commission. 

 

Josefsson, K. (1997). Personalens idealavdelning för äldre med somatisk och demenssjukdom. Magisteruppsats i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad.Linköping/Örebro universitet.

 

Josefsson, K. (1996). Demented patients and their staff during meals. Analysis of video recordings before and after staff training. Instiutionen för omvårdnad, Umeå universitet.

 

Josefsson, K. (1995). Gymnasieelevers självuppfattning. Intervju och inre självbild, uttryckt i ett självporträtt. Uppsala universitet.

 

Josefsson, K. (1994). Att förebygga urinvägsinfektion hos äldre kvinnor. Uppsala universitet.

 

DEBATTARTIKLAR/DISCUSSION ARTICLES

 

Ahlström, G., Josefsson, K., Leksell, J., Nyström, M. & Willman, A. (2011, 9 februari). Debatt: Bered plats för omvårdnadsforskning? Stockholm: Dagens Medicin.

 

Josefsson, K. (2011, 8 februari). Inspirationskväll för hemsjukvårdenSkaraborgs Allehanda.

 

Ahlström, G., Josefsson, K., Leksell, J., Nyström, M. & Willman, A. (2011, 2 februari). Debatt: Var finns forskning om hälsa och samhällsutveckling? Stockholm: Dagens Sjuksköterska.

 

Josefsson, K. (2010, 29 oktober). Lätt att tappa greppet utan formella ledare. Nerikes Allehanda, Örebro.

 

Josefsson, K. (2010, 27 oktober). Behövs inte sjuksköterskor och läkare för en framgångsrik äldreomsorg? Dagens medicin, Stockholm.

 

Josefsson, K. (2008, 19 december). Doktor Karin tar strid för sin mamma. Bärgslagsbladet.

 

Josefsson, K. (2008, 31 oktober). Lyssna på anhöriga!  Bärgslagsbladet.

 

Josefsson, K. (2008, 28 oktober). Anhöriga: Äldre ska bemötas på ett värdigt och respektfullt sätt. Vestmanlands länstidning.

 

SVERIGES RADIO/SWEDISH RADIO

 

Josefsson, K. (2012, 24 augusti). Ideologiskt att privata äldreboenden i Arboga blir kommunala. Nyheter P4 Västmanland.

 

Josefsson, K. (2012, 7 mars). Sjuksköterskorna inom äldrevården är pressade. Nyheter P4 Sörmland.

 

Josefsson, K. (2011, 11 mars). Sjuksköterskor pressade. Nyheter P4 Radio Stockholm.

 

Josefsson, K. (2011, 2 februari). Äldrevården inte säker hävdar forskare. Nyheter  P4 Skaraborg, Sveriges Radio.

 

Josefsson, K. (2008, 5 oktober). Sjuksköterskor blir sjuka av jobbet. Dagens Eko, Sveriges Radio.

 

 

 

 

Sjuksköterskan i kommunens äldrevård och äldreomsorg är en viktig bok för sjuksköterskor inom området. Boken ger en samlad bild av sjuksköterskans arbete i kommunens äldrevård och äldreomsorg, och av den utbildning och kompetens som krävs i yrket. Den ger praktiska råd i vardagsarbetet och idéer till förändringsarbete. Dessutom presenteras forskning.

 

Häftad, Svenska, 160 sidor, 300 g

 

Kostnad 200 kr, inkl moms. Fraktfritt (39 kr) för privatpersoner.

 

Beställs via karin.josefsson@yahoo.se