Målgrupper

Sjuksköterskor

Distriktssköterskor

Undersköterskor

Omvårdnadspersonal

Omsorgspersonal

Arbetsterappeuter

Sjukgymnaster

Läkare

Studenter

Teamet

Chefer, arbetsledare o tjänstemän i vård och omsorg, främst äldrevård och äldreomsorg

Politiker

 

 

Teamet