Förslag på utbildningar

° Starta upp och handleda i ett traineeprogram.

° Inspiration till att starta utvecklingsprojekt. 

° Inspiration för sjuksköterskor att tydliggöra sitt uppdrag och hur de ska  

   behålla sin hälsa.

° FoU-cirkel/seminarieserie: Reflektera över och fördjupa sin yrkesroll. 

    En halvdag (fyra - fem träffar) var tredje vecka.

° Omvårdnad - javisst!

° Vad är omvårdnad?

° Hur och var söks ny kunskap?

° Litteratursökning.

° Att läsa och förstå en forskningsartikel.

° Äldres hälsa och ohälsa.

° Ny forskning inom kommunens äldrevård och äldreomsorg.

° Vad innebär att åldras - vad behöver personalen kunna?

° Vad innebär friskt åldrande - vad behöver personalen kunna?

° Vad innebär åldrandets sjukdomar - vad behöver personalen kunna?

° Vad innebär att åldras - vad behöver personalen kunna?

° Vad innebär multisjuklighet - vad behöver personalen kunna?

° Vad innebär demens - vad behöver personalen kunna?

° Kompetensutveckling på arbetsplatsen.

° Vad är hemsjukvård - vad behöver personalen kunna?

° Vad innebär det när det är som allra bäst på jobbet för sjuksköterskor i kommunens äldrevård och äldreomsorg? 

° Vad behöver personalen för att göra ett bra jobb?

° Utvärderingsmetodik.

° Forskningsmetodik. 

° Enkätmetodik. 

 

Din beställning - min uppgift!