Nationellt & Internationellt


Här är exempel på olika uppdrag

 1. Trainee program för sjuksköterskor i kommunen: Handledare och utvärderare.  (2012). Örebro kommun. 
 2. Trainee program för sjuksköterskor i kommunen: Handledare och utvärderare.  (2009-2011). Örebro kommun. 
 3. General (ansvar för genomförandet) för konferensen "Inspiration och guldkorn" under fyra dagar, ca 4000 personer. (2011, Februari). Örebro. 
 4. Case analys: Bedömning av medicinska behov hos ett par över 80 år (2010, December). Socionomprogrammet, Örebro universitet.
 5. Representera Svensk sjuksköterskeförening vid "Hearing om god äldrevård" (2010, November). Umeå: Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening. 
 6. Deltagande i nationellt webbsamtal om "Värdegrund för Omvårdnad". (2010, Oktober). Svensk sjuksköterskeförening, Stockholm. 
 7. Deltagande i paneldebatt om äldres hälsa. (2010, Oktober). Samverkanskonferens utifrån avtalen om länets folkhälsoarbete. Samhällsmedicinska enheten, Örebro läns landsting.
 8. Ingår i nationell expertgrupp för att sammanföra kunskap, utbildning, erfarenhet och praktisk verksamhet, Vårdförbundet.
 9. Granskare av bokmanus vid engelskt bokförlag, 2010.
 10. På uppdrag av Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet skrivit en rapport med 10 punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer, 2010. 
 11. Inspiration och guldkorn - för äldre och handikappomsorg, 15-18 februari 2010". Kompetenslyftet, Örebro.
 12. Talarförmedling för äldreomsorgen: personal-, metod- och organisationsutveckling; hälso- och sjukvård: och våld och hot. Gothia Förlag.
 13. Regeringsuppdrag (2009, 17 dec). Förändringsförslag för omhändertagande av äldre personer som är multisjuka
 14. Ambassadör för Svensk Sjuksköterskeförening.
 15. Vetenskaplig handledare vid Regionförbundets FoU Välfärd/Äldre, Örebro.
 16. FoU-handledare, FoU i Sörmland, äldrevård/äldreomsorg.
 17. Senter for omsorgsforskning – Sør, Norge.
 18. Kunming Medical University, Kina.
 19. Karolinska Institutet.
 20. Referee uppdrag, Internationell nursing tidskrift.
 21. Referee uppdrag, Internationellt program för forskninganslag.

Kunming Medical University, Kina