Bildgalleri

/

 

Vad är en fest på ”slottet”, mer än helt underbar och magisk, efter att ha blivit installerad som professor, 4 maj, 2019, Högskolan i Borås.

Professorinstallation, jag med rektor Mats Tinnfält, 4 maj, Högskolan i Borås.

Professorinstallerad av rektor Mats Tinnfält, 4 maj, Högskolan i Borås.

Härlig känsla efter professorsföreläsningen 3 maj, Högskolan i Borås.

Professorsföreläsningen "Äldreforskning angår oss alla - förr eller senare" gjordes 3 maj, 2019, Högskola i Borås.

1 september - 2018 - Professor 

 

Hur det känns?
– Det korta svaret är "lycka" och att jag nått mitt högsta mål i karriären. Idag är det lött att leva, det spritter, färgerna och ljuden är intensivare - allt är närmare och mer 

Här är jag och Ulla Jordán, styrelseordförande vid Vårdförbundets lokalavdelning i Nyköping, precis efter min docentföreläsning, 15 mars, 2012. Foto: Vårdförbundet Sörmland. 

 

Min docentföresläsning, en glädjens dag, 15 mars 2012.

Föreläsning och dialog om en god och säker hemsjukvård för äldre i Skövde, 3 febr, 2011, anordnad av Vårdförbundet.

Jag är på Medicinska Riksstämman i Göteborg och pratar om god och säker hemsjukvård, utifrån de tio punkterna (orange rapport), vid Svensk sjuksköterskeföreningens symposium 2010-12-01.

Maj 2009, var jag i Kunming Medical University, Kina. Här är jag med vice presidenten (till vä om mig) m fl.

På Vårdmötesplats Visby presenterades, 7 juli 2010, 10 punkter för en bättre och säkrare hemsjukvård för äldre personer, skrivna av mig på uppdrag av Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening. Från vänster 1) Jag, 2) Lotta Burénius, äldreombudsman Stockholms stad; 3) och Sabina Wikgren Orstam, sektionschef Sveriges Kommuner och Landsting, Avdelningen för vård och omsorg. Foto: Vårdfokus.

Jag deltog med FoU i Sörmland vid konferensen "Lust att åldras" 19 mars, 2010, Mälardalens högskola i Eskilstuna. En riktigt intressant och trevlig dag.

Föreläste på Svensk sjuksköterskeförenings konferens "Lust och kunskap", 2010. Efter det firades Svensk sjuksköterskeförening 100 år i Stadshuset. 

Jag och Kerstin Sjöström, demensamordnare och fin väninna hade jättekul när SSF firade 100 år i Stadshuset, 2010. Här drink i Gyllene salen, där det senare dansades.

Föreläsning arrangerad av Gothia bokförlag: "Visst är det roligt, intressant och fascinerande att jobba med äldre människor!". Kungsholmen, 23 februari, 2010

Föreläsning arrangerad av Gothia bokförlag: "Visst är det roligt, intressant och fascinerande att jobba med äldre människor!". Kungsholmen, 23 februari, 2010.

Maj 2009, föreläste jag om "Svensk kommunal omvårdnad" (Community nursing in Sweden) i Kunming Medical University, Kina.

Disputationsakten 2006, dec, Karolinska institutet.

Disputationsakten 2006, dec, Karolinska institutet.

Disputationsakten: Jag och opponenten Olle Söderhamn, professor, 2006, dec, Karolinska institutet.

Min  bok som kom ut december 2009: "Sjuksköterskan i kommunens äldrevård och äldreomsorg" består av fyra delar: 1) Organisation, ansvarsförhållanden m.m; 2) Åldrandet; 3) Sjuksköterskan; och 4) Personliga reflektioner med förslag på förbättringsområden.