Karin Josefsson 

Leg. sjuksköterska

Docent

Medicine doktor i klinisk äldreforskning

Universitetslektor

Handledare

Lärarexamen

.

.

.

 

.

 
 

 

 

.

 Vacker och lycklig!

Nyhet

2014-10-19

En exempelnyhet. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig.

Sjuksköterskan i kommunens äldrevård och äldreomsorg är en viktig bok för sjuksköterskor inom området. Boken ger en samlad bild av sjuksköterskans arbete i kommunens äldrevård och äldreomsorg, och av den utbildning och kompetens som krävs i yrket. Den ger praktiska råd i vardagsarbetet och idéer till förändringsarbete. Dessutom presenteras forskning.

Häftad, Svenska, 160 s. 310 g.

Kostnad

1 ex 256 kr

5 ex och fler 225 kr

20 ex och fler 205 kr

Moms inkluderat. Frakt tillkommer (36 kr vid köp av en bok, men kostnadsfritt för privatperson).

Beställs via karin.josefsson@yahoo.se

 

 

 

 

VÄLKOMMEN

Jag håller kurser, utbildningar, föreläsningar och seminarier samt handleder och coachar. Ex på studier:

Summer Meranius, M., & Josefsson, K. (2017). Health and social care management for older adults with multimorbidity: a multiperspective approach. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 31, 96-103. doi: 10.1111/scs.12322

 

Jonasson, L-L., Holgersson, A., Nytomt, M., & Josefsson, K. (2016). Preconditions for district nurses’ telephone counselling at call-time in municipal home care: an observational study. Nordic Journal of Nursing Research, 07/2016.

 

 POPULÄR RAPPORT Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer

 

Ämnesområde

Vad är då en äldre människa?

Sjuksköterskans och distriktssköterskan yrkesroll, arbete, arbetssituation

Arbetsbeskrivning för sjuksköterskan

Värdighet bemötande för äldre

Ledarskap och handledning

Vad innebär det att åldras - friskt åldrande - åldrandets sjukdomar

Teamets betydelse

Arbetsmiljö o hälsa samt våld och hot på arbetet

Kompetens, kompetensutveckling, lärande 

Forskningsmetodik, t ex enkät, intervju, statistik, utvärdering

Inspirera till projekt och hur och var söks ny kunskap, sökstrategier, litteratursökning